Jak zhodnotit peníze? Se současnou vysokou mírou inflace stále více lidí přemýšlí nad tím, jak ochránit své peníze, aby tak rychle neztrácely na hodnotě. Své peníze můžete zhodnotit pomocí spoření nebo investování.

Jaké existují finanční nástroje pro zhodnocení financí?

Finanční instituce si pro klienty připravily různé možnosti, jako jsou spořící účty, termínované vklady, hotovostní vklady. Každá společnost pak svým klientům nabízí zajímavé úrokové sazby. Řada z nich však stanovuje podmínky, které musíte splnit, abyste tuto úrokovou sazbu získali.

Dobrým východiskem mohou být nabídky od Wood&Company, J&T banky a společnosti Conseq*. Právě u těchto finančních institucí můžete získat atraktivní úrokovou sazbu, a to bez omezení.

Jaké možnosti a podmínky pro zhodnocení vašich úspor nabízejí jednotlivé společnosti a banky, najdete v tabulkách níže.

Naše doporučení, jak zhodnotit peníze:

Jak zhodnotit penize

Další možnosti zhodnocení:

zhodnoceni financí

*Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Informace o výnosu se týkají aktuální výše za uplynulých 12 měsíců. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí, vše probereme na osobním jednání. Nejedná se o investiční doporučení ani nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje. Prostředky v investičních fondech nejsou nijak pojištěny a aktuální hodnota investovaných prostředků se může u některých typů fondů výrazně měnit. Zpravidla také fondy účtují klientům poplatky za vstup a správu investice, avšak tyto poplatky by měla z dlouhodobého hlediska kompenzovat výnosnost, která při dodržení předem ujasněné strategie v závislosti na typu fondu dosahuje vyšších výnosů než na bankovních vkladech. Každý klient vyplní investiční dotazník, jehož prostřednictvím získáme informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic a jeho cílech a potřebách s investicí spojených. Na základě takto získaného investičního profilu (směřujícího k určení konzervativní, vyvážené nebo dynamické strategie) Vám zprostředkujeme investici do podílových fondů.