Co je to Dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

DIP je nový investiční produkt, který stát podporuje. Nejedná se ale až tak o produkt jako pouze o daňovou evidenci již existující investičních nástrojů. Jeho cílem je pomoci lidem vytvořit si finanční rezervu na důchod. DIP umožňuje investovat do široké škály již existujících investičních produktů, jako jsou investiční fondy, akcie, dluhopisy nebo komodity.

Hlavní výhody DIP

  • Daňová úleva: Od základu daně si můžete odečíst až 48 000 Kč ročně. To odpovídá pravidelné měsíční investici 4 000 Kč. Roční daňová úspora tak při 15% sazbě daně z příjmu činí 7 200 Kč.
  • Příspěvky zaměstnavatele: Zaměstnavatel může na investice do DIP přispívat až 50 000 Kč ročně. Tyto příspěvky jsou pro něj daňově uznatelným nákladem a zároveň z nich neodvádí sociální ani zdravotní pojištění.
  • Dlouhodobé investování: DIP je určen pro dlouhodobé investování, minimálně na 10 let. Díky tomu máte možnost využít potenciálu vysokého zhodnocení i u zdánlivě rizikovějších produktů.

Jak získám podporu od státu?

Ročně si můžete odečíst v daňovém přiznání až 48 000 Kč, jednou ročně dojde od investiční společnosti potvrzení o daňově uznatelné částce, tak jak je to dnes například u životního pojištění nebo penzijního spoření. Za daňovou podporu si stát klade podmínku – prostředky z DIP mohou být čerpány až po splnění podmínky minimálně deseti let trvání smlouvy a zároveň dosažení minimálně 60 let věku. Pokud se rozhodnete vybrat prostředky před splněním podmínek, samozřejmě můžete (úplně, nebo i jen částečně), ale musíte dodanit dříve získané daňové úlevy.

Proč bych si měl DIP zřídit?

DIP je zajímavou možností, jak si vytvořit finanční rezervu na důchod. Díky daňovým výhodám a příspěvkům zaměstnavatele můžete na svých investicích výrazně ušetřit.

Do čeho lze v režimu DIP investovat?

Prostřednictvím DIP lze investovat do široké škály investičních produktů, jako jsou investiční fondy, akcie, dluhopisy nebo komodity.

Jaký se bude za DIP platit poplatek?

U produktů našich partnerů nebude za evidenci DIP účtován žádný dodatečný poplatek, klient hradí pouze standardní poplatky investičních produktů tak, jak je to běžné dnes. U některých produktů budou dokonce poplatky snížené nebo budou poskytovány různé bonusy.

Lze v DIP dělat změny? Např. přestupovat mezi fondy?

Ano, smlouvu evidovanou v režimu DIP lze libovolně upravovat, přestupovat mezi fondy, případně fondy prodat a držet na smlouvě jen hotovost. Pouze výběr prostředků ze smlouvy před splněním podmínek s sebou nese negativní důsledek v podobě povinnosti dodanit dříve získané daňové podpory.

Mohu si pod DIP zařadit stávající smlouvu? Kdy se mi vyplatí?

Ano, do režimu DIP si bude možné formou jednoduchého dodatku zařadit i stávající investiční smlouvu. Smysl to dává zejména v případě, že jste si předplatili vstupní poplatek na určitou cílovou částku pravidelného investování.

Na druhou stranu je potřeba pamatovat také na to, že zařazením smlouvy do DIP si omezujete možnost výběru, proto pokud máte již nějaké větší částky zainvestované, je vhodnější si tyto investice převést na smlouvu, která v režimu DIP není – na dřívější investice jste neinkasovali daňovou podporu, není tedy důvod, abyste si omezovali jejich likviditu.

Čím se liší DIP od penzijního spoření?

DIP přináší výrazně širší investiční možnosti, není limitován jen na penzijní společnosti a jejich účastnické fondy. Nabídka investičních fondů je mnohem širší a investici tak lze daleko více přizpůsobit požadavkům a potřebám konkrétního zákazníka. Oproti penzijnímu spoření však u DIP není nárok na podporu ve formě státních příspěvků.

Přehledné srovnání DPS vs DIP