Abeceda investování

Abeceda investování je pětice základních zásad a pouček, které by měl každý začínající investor znát a ujasnit si je. V tomto článku si je přehledně popíšeme bod po bodu.

    • Proč investovat?
    • Základní princip investice
    • Jak to vypadalo v historii?
    • Největší nepřátelé investora
    • Investiční trojúhelník

Proč investovat?

Proč investovat? To je jednoduché. V ST Consult máme 3 důvody, proč investujeme. Pojďme se na ně podívat.
Zaprvé: Abychom lépe dosáhli svých cílů. Když se svými penězi budeme rozumně nakládat a správně je investovat, dosáhneme svých finančních cílů dříve a jednodušeji.
Zadruhé: Abychom uchránili své těžce nabyté peníze před inflací a naše úspory tak neztráceli na hodnotě. Inflace se totiž přirozenou součástí systému, ve kterém žijeme a bez investování s ní nedokážeme bojovat.
A zatřetí: Abychom budovali svůj majetek pro sebe a své děti. Když už máme své cíle splněné a s inflací si nemusíme dělat hlavu, chceme svůj majetek díky investicím dále rozmnožovat.

Abychom lépe a rychleji dosáhli svých cílů

Proč investovat - cíle

Abychom ochránili své peníze před inflací

proč investovat - inflace

Abychom budovali svůj majetek pro sebe a své děti

proč investovat - majetek

Základní princip investice

Když se bavíme o klasické investici mluvíme o nějakém majetku (aktivu), ze kterého nám plyne pravidelný příjem. Existují 3 základní typy klasických investic, a to jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti. Tyto 3 složky by měli tvořit převážnou část Vašeho investičního majetku.

princip investice - schéma

Princip je jednoduchý. My všichni jako spotřebitelé nakupujeme zboží a služby u různých firem z celého světa. Tyto firmy díky nám a našim nákupům generují zisk, na svoji činnost a svůj rozvoj si půjčují peníze a někde mají sídlo, prodejny nebo kanceláře. Vy jako investor na tomto tak můžete participovat tím, že vlastníte akcie, ze kterých získáváte dividendu, dluhopisy, ze kterých získáváte úrok nebo nemovitosti, ze kterých získáváte nájem.

Jak to vypadalo v historii?

Pojďme se podívat, jak si vedly tyto investice (aktiva) v minulosti. I přes velké množství světových krizí, válečných konfliktů a ekonomických kolapsů dlouhodobě klasické investice vždy překonali inflaci. Propady vždy byly a budou, ale důležité je vytrvat. Nejvíce vydělávají akcie. Z 10 000 Kč investovaných v roce 1953 do amerického indexu S&P 500 by dnes bylo téměř 11 milionů Kč. U akcií jsou ale časté velké propady klidně i 30 %, a proto využíváme také dluhopisy a nemovitosti, které sice vydělávají méně, ale nebývají u nich časté tak velké propady.

Historické výnosy investic

Největší nepřátelé investora – emoce strachu a chamtivosti

Největšími nepřáteli každého investora je strach a chamtivost. Všude z televize se na nás valí negativní zprávy o krizích a pádu hodnoty investic, což v nás vyvolává strach ze ztráty, že přijdeme o všechno a v tu chvíli naše investice prodáme. Když se ale naopak daří a my slyšíme z televize, jak ostatní investoři vydělávají, chceme se také zapojit. Je to lidská přirozenost a není se tak čemu divit problém je ale v tom, že úspěšný investor by se měl chovat přesně obráceně. Tomu jsme schopní se vyhnout právě když investujeme pravidelně.

emoce v investování

Investiční trojúhelník – zlaté pravidlo všech investic

Každý investor by měl pochopit základní vztah mezi výnosem rizikem a dostupností. Toto pravidlo platí univerzálně pro všechny investice. Čím vyšší výnos určitá investice nabízí tím vyšší riziko je s ní spojené nebo tím delší dobu musíme investici držet. Vždy na to pamatujte, pokud Vám někdo nabízí exkluzivní investice s obrovským výnosem a s „minimálním“ rizikem. Ve valné většině případů se jedná o nesmysl a jsou uváděny klamné nebo neúplné informace. Pravidlo investičního trojúhelníku platí bez výjimky.

investiční trojúhelník

Co je to výnos?

Je to objem peněz nebo velikost úrokové míry, kterou Vám investice za určité období vydělá

Co je to likvidita (dostupnost)?

Je to čas, za který jsme schopni z investice udělat znovu hotovost, a to bez výraznějších ztrát.

Co je to riziko (volatilita)?

Volatilita je nejdůležitější riziko pro investory s ST Consult
Volatilita znamená kolísání hodnoty investice, typické hlavně u akcií, ale může být i u dluhopisů či nemovitostí (jeden den můžu být 10% v plusu, druhý den 5% v mínusu)
Existuje velké množství dalších typů rizik, u jednotlivých typů investic, některá z nich budou popsána dále, ovšem tyto rizika jsou pro naše klienty už méně důležitá.