V roce 2024 se chystají důležité změny v penzijním spoření. Tyto změny se dotknou všech klientů, ať už si spoří v doplňkovém penzijním spoření (DPS) nebo v transformovaném fondu (dříve penzijní připojištění). Cílem těchto změn je motivovat lidi k delšímu spoření a k vytvoření většího finančního polštáře na stáří.

Změny od 1. 1. 2024:

Daňové úlevy:

 • Maximální daňový odpočet se zdvojnásobí na 48 000 Kč (až 7 200 Kč zpět z daní).
 • Do daňového odpočtu se započítávají pouze měsíční vklady klienta nad 1 700 Kč (od 1. 7. 2024).

Doba spoření:

 • Minimální doba spoření se prodlužuje z 5 na 10 let (pro nové smlouvy od 1. 1. 2024).

Výběr pro děti:

 • Děti budou mít 24 měsíců na výběr 1/3 naspořených peněz po dosažení 18 let (u smluv s délkou spoření 10 let).

Dvě penzijka:

 • Možnost sjednat si nové DPS i při existující smlouvě penzijního připojištění.

Změna v danění příspěvků zaměstnavatele:

 • U nových smluv se ruší dodaňování příspěvků zaměstnavatele při jednorázovém vyrovnání.
 • Klient zdaňuje příspěvky zaměstnavatele za 10 let před výplatou (před 11 lety a více zdaňuje penzijní společnost).

Alternativní fond:

 • Nový fond s volnější investiční strategií pro potenciálně vyšší výnosy (s vyšším rizikem).

Výplata penzijka:

 • Možnost pouze jednorázového výběru a pravidelné penze (nutnost ukončení smlouvy).

1. 7. 2024:

Státní příspěvek:

 • Zvýšení maximálního státního příspěvku na 340 Kč (20 % měsíčního vkladu klienta).
 • Nárok na státní příspěvek od 500 Kč měsíčního vkladu klienta.
 • Zrušení státního příspěvku pro starobní důchodce (doporučuje se ve spoření i nadále pokračovat).

Změny v penzijním spoření od roku 2024 přináší jak pozitiva, tak i negativa. Je důležité si všechny změny podrobně prostudovat a na základě nich se rozhodnout, jak budete dále spořit na svou penzi. Pokud si nejste jisti, jak se změny dotknou Vašeho spoření, obraťte se na svého poradce.