Pojištění majetku a odpovědnosti

K čemu slouží pojištění majetku a odpovědnosti?
Úkolem pojištění majetku je chránit Váš dům, byt, chatu nebo i garáž a další stavby proti nejrůznějším rizikům, mezi které například patří vichřice, povodeň, požár nebo také krádež, vandalismus i různé poruchy.
Pojištění odpovědnosti pak využijete v případě, že způsobíte škodu na majetku či újmu na zdraví jiné osobě.

Pojištění nemovistosti a domácnosti

Každý z nás si chce během svého života pořídit pěkné bydlení, ve kterém se nám bude dobře žít. Tomuto cíli věnujeme spoustu času, energii a taky peněz.
Může se však snadno stát, že během pár minut o tuto střechu nad hlavou přijdeme.
Pak řešíme otázku: „Kde vezmeme peníze na nové bydlení?

Tuto situaci pomáhá vyřešit právě pojištění nemovitosti (rodinného domu, bytu, rekreační budovy) a vybavení domácnosti, které chrání proti živelním rizikům jako jsou požár, výbuch, úder blesku, povodeň a záplava, ale také proti odcizení, vandalismu, vodovodním škodám, zkratu apod. Velmi důležité je, aby součástí pojištění byly i vedlejší budovy na pozemku jako jsou garáže, oplocení, bazény, hospodářské budovy apod., které jsou těmito riziky také ohroženy.

pojištění nemovitosti
To, že tato rizika jsou čím dál častější, jde vidět i na statistikách. Ročně se totiž v ČR stane více než 5 000 požárů domů, bytů, chat a více než 4 000 krádeží. Také počasí je u nás stále nevyzpytatelnější a škody na majetku, které způsobí kroupy, vichřice jdou do statisíců.
I přes tyto události však téměř 40 % nemovitostí není pojištěno.

Přitom díky tomuto pojištění si opravit či pořídit nemovitost, který byla poškozena. Nebo si můžete pořídit vybavení do domácnosti, které jste denně používali a bylo pro Vás a Vaši rodinu důležité.

 

Pozor na podpojištění

V rámci majetkového pojištění se stále více setkáváme s tzv. PODPOJIŠTĚNÍM. Je důležité uvědomit si, že hodnota Vaší nemovitosti časem stoupá, stejně tak, jak rostou ceny stavebního materiálu nebo stavebních prací, za které se nemovitost dá koupit či postavit. Proto je nutné, aby se pojistná částka Vaší nemovitosti pravidelně aktualizovala a nemovitost tak byla pojištěna na aktuální hodnotu.
V případě, že to tak není, je Váš majetek podpojištěný. Pokud by tak došlo ke škodě, pojistné plnění by bylo kráceno v poměru o kolik je nemovitost podpojištěna.

Asistenční služby

Součástí pojištění majetku jsou dnes standardně i asistenční služby, které jednotlivé pojišťovny nabízí. Pokud si zabouchnete dveře, praskne Vám trubka ve zdi, pokazí se domácí spotřebič, pojišťovna Vám zprostředkuje a uhradí zásah řemeslníků, kteří Vám s těmito nepříjemnostmi pomohou.

asistenční služby

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném občanském životě

K pojištění majetku doporučujeme klientům uzavřít si také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě.
Každý z nás vykonává denně spoustu činností. Pokud však během výkonu některé činnosti způsobíte druhému člověku škodu na majetku nebo újmu na zdraví, musíte ho odškodnit.
Pokud toto pojištění máte uzavřeno, škodu za Vás uhradí příslušná pojišťovna.
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na Vás, a zároveň jsou pojištěny i všechny osoby, které s Vámi trvale žijí ve společné domácnosti. Pojišťovny za Vás uhradí i škody, které způsobili Vaši domácí mazlíčci či hospodářská zvířata a škody vyplývající z držby nemovitosti.

Které pojištění je vhodné právě pro Vás a Vaši rodinu, zjistíte u našich finančních poradců.

NOVINKY ZE SVĚTA FINANCÍ