Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je produkt penzijní společnosti, prostřednictvím kterého si lze tvořit finanční rezervu na penzi, a to v účastnických fondech. Výhodou je, že ke svému vkladu můžete získat státní příspěvek, dále příspěvek od zaměstnavatele a také využít daňových úlev.

Kdo si může uzavřít doplňkové penzijní spoření?

Tento produkt může uzavřít každá fyzická osoba bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost. Pro výplatu státní podpory je však stanovena podmínka, aby účastníkovi bylo 60 let a uhradil alespoň 60 příspěvků.
Prostředky se zhodnocují v účastnických fondech penzijní společnosti, lze si zvolit typ účastnického fondu z pohledu rizika a potenciálního výnosu a měl by vycházet z výsledku investičního dotazníku.

penzijní spoření

Příspěvky do doplňkového penzijního spoření

Založit smlouvu lze od měsíčního příspěvku 100 Kč.

Abyste však získali státní podporu, je potřeba spořit minimálně 300 Kč měsíčně. Maximální státní příspěvek získáte, pokud spoříte 1000 Kč a činí 230 Kč. Výši příspěvku můžete kdykoliv změnit, a navíc můžete vkládat i jednorázové vklady. Není však možné aktivně spořit u více penzijních společností. Tedy 1 účastník může mít jen jedno doplňkové penzijní spoření.

Jak vysoký státní příspěvek můžete konkrétně získat, je znázorněno v této tabulce:

 

Váš měsíční příspěvek Měsíční příspěvek státu Roční daňová úspora
300 Kč 90 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 0 Kč
700 Kč 170 Kč 0 Kč
900 Kč 210 Kč 0 Kč
1 000 Kč 230 Kč 0 Kč
2 000 Kč 230 Kč 1 800 Kč
3 000 Kč 230 Kč 3 600 Kč
spoření na penzi

Výhody doplňkového penzijního spoření

Doplňkové penzijní spoření přináší klientům řadu výhod:

  • státní příspěvek až 2 760 Kč za rok
  • úspory na daních – daňový odpočet až 24 000 Kč/ za rok, maximální úspora na daní z příjmu je 3 600 Kč/ za rok (při příspěvku 3 000Kč měsíčně),
  • možnost čerpat příspěvek zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč/za rok (v součtu s životním pojištěním), nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění,
  • možnost zvolit strategii životního cyklu, která omezí ztráty plynoucí z poklesu hodnoty účtu při dosažení doby nároku na starobní penzi,
  • možnost dosáhnout zajímavých výnosů – záleží na zvolené strategii spoření,
  • možnost čerpat tzv. předdůchod, a to už 5 let před dovršením určeného důchodového věku,
  • možnost čerpat invalidní penzi v případě přiznání invalidity III. stupně,
  • v případě úmrtí účastníka veškeré prostředky, včetně státní podpory, získají osoby, které jsou uvedeny na smlouvě.

 

Penzijní spoření je velmi zajímavý produkt, který můžete využít i jako „spoření pro děti“, a to i v případě, že prostředky budou vyplaceny dříve, tedy dítěti na studia nebo „do začátku“.

 

Pokud chcete vědět o doplňkovém penzijním spoření více, kontaktujte nás!

NOVINKY ZE SVĚTA FINANCÍ