Podílový fond a ETF

Pro investování využíváme v ST Consult zejména podílové fondy a ETF, protože se domníváme, že se jedná o nejefektivnější a nejbezpečnější formu jakou může drobný investor (do 10 milionů Kč) zhodnocovat své volné finanční prostředky.

Co je to podílový fond?

Investiční nástroj, který shromažďuje finanční prostředky od velkého množství menších investorů a poté je dle uvážení investičního manažera jako celek investuje například do akcií nebo dluhopisů.

Co je to ETF (Exchange-Traded Fund)?

Jsou to vlastně podílové fondy obchodované přímo na burze, často se vyznačují pasivní strategií (viz níže) a nízkými náklady.

Co je vstupní poplatek?

Je jednorázová částka, kterou platí investor ze svých vložených prostředků. Tato částka slouží na uhrazení administrativních nákladů souvisejících se založením smlouvy. Pohybuje od 0 do 5 % z vložené částky.

Co je to TER (Total Expense Ratio)?

Celkové roční náklady fondu – cenovka fondu. Jedná se o klíčový ukazatel každého fondu, skládající se zejména z manažerského poplatku, to znamená poplatku, který si bere investiční manažer za to, že za Vás pozoruje trh a dělá investiční rozhodnutí a také z dalších administrativních nákladů.

Co je AUM (Asset Under Management)?

Je to objem majetku pod správou fondu. Čím větší fond, tím lépe. Bude moci z poplatků zaplatit větší tým a více kvalitních analytiků, kteří se pak efektivněji postarají o Vaše peníze.

Co je aktivní strategie fondu?

Tým manažerů a analytiků, kteří se snaží vybrat ty nejlepší investiční příležitosti. Vyznačuje se vyšší nákladovostí investic, ale může dosahovat nadprůměrných výsledků. Tuto strategii má většina klasicky nabízených podílových fondů na trhu. Z dlouhodobého hlediska je však většina takovýchto fondů díky vysokým nákladům podprůměrná, proto se v rámci našich řešení, pokud je to možné, přikláníme spíše k pasivní strategii.

Co je pasivní strategie fondu?

Dopředu přesně vymezený klíč, podle kterého bude fond investovat. Vyznačuje se nízkou nákladovostí investic, ale menší flexibilitou. Tuto strategii mají indexové a ETF fondy. Dosahuje vždy stejných výsledků jako celý trh, ale nikdy ne hůře.

Je podílový fond bezpečný?

Historicky byly investiční fondy opředeny mnoha kontroverzemi, protože v 90. letech existovali nepoctivé společnosti, které se snažili pouze připravit své investory o peníze. Od té doby se ale extrémně zpřísnila regulace a dohled nad takovými fondy a dnes se jedná o jednu z nejbezpečnějších cest, jak můžeme investovat.

V ČR existují tři základní typy investičních fondů:

typy podílových fondů

Aby byly Vaše peníze vždy v bezpečí investujeme je pouze do vysoce regulovaných fondů kolektivního investování (výjimečně do fondů kvalifikovaných investorů) u renomovaných společností, což zajišťuje, že Vaše peníze nikam jen tak nezmizí. Jak dnes funguje regulace podílových fondů se můžete podívat na následujícím schématu.

podílový fond - schéma

Kdo je to broker?

Prostředník, přes kterého Vám nakupujeme fondy, dluhopisy, či akcie na burze nebo od různých investičních správců.

Kdo je to investiční správce?

Společnost, která spravuje konkrétní podílové fondy a ETF, určuje, co se nakoupí a co se prodá. Investiční správce může být zároveň i brokerem.

Kdo je to regulátor?

Regulátor je nezávislá instituce, která licencuje a kontroluje všechny zmiňované subjekty

Co je to statut fondu?

Je to dokument vytvořený při vzniku fondu, který přesně vymezuje, do čeho fond bude investovat

Co nebo kdo je to depozitář?

Depozitář je velká banka, která uschovává vaše investované peníze a nakoupené cenné papíry tak, aby byly odděleny od majetku investičního správce. Každé rozhodnutí investičního správce také kontroluje, zda je v souladu se statutem fondu.