Diverzifikace

Co je to diverzifikace?

Za jeden z nejdůležitějších aspektů investování, ve kterém se navíc dělají největší chyby, považujeme správnou diverzifikaci. Diverzifikace je rozdělení celého investičního portfolia mezi různé investice takovým způsobem, aby jejich výnosy byly na sobě co nejvíce nezávislé. Díky správné diverzifikaci dochází ke zvýšení bezpečnosti celého portfolia jako celku i dlouhodobého výnosu.

diverzifikace

Proč je diverzifikace důležitá?

Našim cílem je chránit a budovat náš majetek. Chceme nejlepší možnou cestou dosáhnout cílů, nejde nám o to za každou cenu vydělat co nejvíce. Nikdy totiž nevíme, kdo bude další vítěz ani poražený, a proto rozdělujeme majetek do různých skupin. Při správné diverzifikaci majetek roste přiměřeným tempem podle stanovených cílů, nebudeme nikdy dosahovat nadprůměrných výnosů, ale nikdy neprohrajeme. Vždy se držíme základní zásady „Nikdy nedávej všechna vajíčka do stejného košíku“.

Jak můžeme například diverzifikovat?

 

Podle typu investice

rozdělení podle typu investice

Podle území a měny

rozdělení podle území a měny

Podle sektoru

rozdělení podle sektoru