Nemovitosti jako investice

Investice do nemovitostí jsou v České republice velice oblíbenou záležitostí. Investovat do nemovitostí se dá mnoha různými způsoby:

Nemovitostní fondy

V ST Consult využíváme pro investice do nemovitostí takzvané nemovitostní fondy, které investují zejména do komerčních nemovitostí, ale také do rezidenčních bytů.
Výhody: Tato možnost je vhodná pro všechny investory, největší výhodu zde vidíme ve velké ochraně investorů, fondy jsou kontrolovány a schvalovány regulátorem (ČNB) a mají přísná pravidla fungování. Investor nemovitosti skutečně vlastní (podíl na nich). Investovat se do těchto fondů může většinou už od 500 Kč a když chcete svoji investici vybrat, hotové peníze musí být ze zákona do 30 kalendářních dnů od pokynu k výběru na Vašem účtu (zpravidla bývá rychleji – do 14 dnů). Velkou výhodou nemovitostních fondů je tedy jejich flexibilita a bezstarostnost. Po 3 letech je tato investice navíc osvobozena od daně z příjmu.
Nevýhody: Jako nevýhodu můžeme vidět mírně nižší výnos oproti ostatním nemovitostním investicím, kvůli pravidelnému poplatku za správu nemovitostí (1 – 3 % ročně) a také přísným pravidlům k přeceňování hodnoty investice. Klasické české nemovitostní fondy mají také většinu majetku v ČR a při závažnějších problémech v české ekonomice by tak nemuselo být portfolio dostatečně diverzifikováno.

Přímý nákup nemovitosti

Za dobrou možnost považujeme také přímý nákup nemovitosti, který je častým a oblíbeným způsobem investování u nás
Výhody: Tento způsob investování může přinést vyšší výnos, což je jeho hlavní výhodou. Psychologicky nám vlastnictví nemovitostí přináší vyšší uspokojení a pocit bezpečí, ovšem často je to pouze iluze.
Nevýhody: Mezi největší nevýhody patří starosti a náklady spojené s nákupem a správou nemovitosti. Musíme řešit hypotéku a její refinancování, opravy nemovitosti, jednání a problémy s nájemníky nebo daně z nájmu a náklady na pojištění. Když bychom chtěli nemovitost prodat a přeměnit naši investici zpět na peníze jedná se o dlouhý často až několikaměsíční proces. Další nevýhodou je velká vstupní investice na koupi nemovitosti a také vysoká koncentrace majetku v jedné konkrétní investici.

Nemovitostní akcie REITS

Další formou investice do nemovitostí je nákup akcií nemovitostních společností REITs (Real Estate Investments Trust). Jedná se o jakousi mezinárodní obdobu českých nemovitostních fondů.
Výhody: Akcie REITs pravidelně vyplácí hezké dividendy a přináší tak investorům velmi solidní výnos. Tyto nástroje mají dlouhou historii už od šedesátých let 20. století a jsou také velmi dobře regulovány. Při správném výběru jsou pak nemovitosti, do kterých investujete rozloženy do celého světa. Můžete tak skrze REITs jednoduše investovat například do nemovitostí v USA, Austrálii nebo třeba Německu.
Nevýhody: Existuje obrovské množství akcií REITs a je složité se v nich vyznat a vybrat tu správnou variantu, proto je potřeba případnou investici vždy dobře konzultovat s investičním profesionálem. U REITs je také vyšší volatilita (hodnota Vaší investice více kolísá nahoru a dolů). V neposlední řadě se akcie REITs kupují nejčastěji v dolarech nebo eurech. Hodnota Vaší investice tak kolísá i v závislosti na pohybu měnového kurzu.

Nemovitostní dluhopisy

Za velmi rizikovou formu považujeme na českém trhu hojně nabízené nemovitostní dluhopisy.
Výhody: Výhodou bývá poměrně slušný výnos (mírně vyšší než u nemovitostních fondů) a pravidelná (měsíční/čtvrtletní) výplata stejné stabilní částky, což působí dobře na naši psychiku a navozuje pocit inkasa nájmu.
Nevýhody: Takovýto typ investic je velmi rizikový. Samotné nemovitosti totiž přímo nevlastníme a pouze půjčujeme někomu jinému, aby si je koupil pro sebe. Ten si ovšem s penězi může dělat víceméně co chce. Celá firma tak může zkrachovat a my můžeme přijít o všechny své vložené peníze, což se u ostatních typů investic stát nemůže. Firmy nabízející tyto dluhopisy se pak často honosí označením „schváleno ČNB“, to je ovšem čistá manipulace. ČNB pouze schvaluje právní podobu smluv a emisních podmínek. ČNB se ovšem nezabývá rizikovostí samotné investice a podnikatelským plánem, tyto investice také nejsou nijak zvlášť regulovány a ochrana investora je minimální. Vyjádření ČNB

Nemovitostní fintechy

S pokračující digitalizací se také rozmáhají investice do nemovitostí pomocí různých internetových portálů a mobilních aplikací (tzv. fintechů). Tyto investice mají různé vlastnické a právní struktury a je potřeba každou takovou investici vyhodnocovat individuálně a pečlivě číst všechny podmínky, nejlépe za asistence investičního profesionála.

Historický vývoj trhů s nemovitostmi

V posledních letech se zdá, že hodnoty nemovitostí v ČR rostou až do nebe a nikdy se nezastaví. Podívali jsem se ale do různých vyspělých ekonomik jak to u nich vypadalo s cenami nemovitostí v historii. Je vždy tedy potřeba počítat i s variantou, že hodnota nemovitostí může stagnovat nebo dokonce reálně klesat.

Vývoj nemovitostního trhu v Německu
Vývoj nemovitostního trhu v USA
Vývoj nemovitostního trhu v Japonsku
Vývoj nemovitostního trhu ve Španělsku

*Data z fred.stlouisfed.com