spoření a investice > investice > slovníček investora

ESG – udržitelné investování

Co je ESG?

Zkratka ESG v posledních letech čím dál více rezonuje světem investic a vyvolává vášnivé diskuze. Smysl celého ESG spočívá v tom, že krom toho, kolik firmy vydělávají a jak velká jsou rizika spojená s jejich podnikáním by nás také mělo zajímat, jak zodpovědně se chovají ke svému okolí. Toto chování se posuzuje pomocí třech kritérií, kdy každé písmeno představuje jedno kritérium:

E – Environmentální kritérium

se zabývá dopady společností na životní prostředí. Sledují se zejména emise skleníkových plynů produkovaných při činnosti společnosti, nakládání s přírodními zdroji jako je voda, půda nebo využívané materiály a v neposlední řadě také produkce a nakládání s odpadem. Toto kritérium je dnes s ohledem na globální oteplování bráno jako nejdůležitější a je mu věnována největší pozornost ať už z pohledu medií či politiky, například v souvislosti se zelenou dohodou pro Evropu a energetickou soběstačností.

S – Sociální kritérium

zohledňuje sociální aspekty byznysu. Můžeme sem zařadit například podmínky na pracovišti nebo kvalitu, bezpečnost a povahu produktů. Sleduje se bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců, rozvíjení a vzdělávání zaměstnanců, férové platové ohodnocení, ale také dodavatelské řetězce a podmínky u dodavatelských firem či soukromí a bezpečnost nakládání s daty.

G – Kritérium vedení neboli corporate Governance

je asi nejsložitěji uchopitelné, ovšem neméně důležité kritérium. Sleduje se obsazení a diverzita představenstva a vrcholového managementu a způsob jejich odměňování, vlastnické poměry, způsob financování, vedení účetnictví a také odvádění daní nebo korupce a protikorupční opatření, dále třeba i byznysová etika nebo monopolní chování.

Jak funguje ESG investování?

Investování podle kritérií ESG neznamená žádnou alternativní investiční strategii. Existují ratingové agentury (například MSCI nebo S&P), které posuzují, jak dobře společnosti splňují kritéria udržitelnosti. Aby firma mohla být označována jako ESG musí být ve svém sektoru mezi nejlepšími. Například automobilový průmysl obecně produkuje velké množství skleníkových plynů a spotřebovává hodně materiálů oproti ostatním odvětvím. Když ale společnost Tesla využívá recyklované materiály a snaží se více než ostatní konkurenti snížit produkci skleníkových plynů poté ji můžeme označovat jako ESG i přesto, že celková produkce odpadů a skleníkových plynů je oproti firmám z jiných sektorů stále obrovská.

Jak investovat do ESG?

Do ESG můžete nejlépe investovat pomocí podílových fondů nebo ETF na konkrétní tituly, které využíváme v ST Conuslt se můžete zeptat svého poradce. V případě bližšího zájmu kontaktujte svého poradce nebo nám napište na této stránce.

Rozdíl ESG x SRI x Impact investing

ESG investování jsme si již vysvětlili, SRI (Socialy Responsible Investing) je velmi podobný jako ESG jen navíc vylučuje určité sektory jako je alkohol, hazard, zbraně a podobně. Oba tyto přístupy jsou již v dnešní době poměrně standardní a nejedná se o žádnou neobvyklou strategii, jak investovat udržitelně a je tak vhodná téměř pro každého investora. Kdo chce ale udržitelnou budoucnost podpořit ještě více pro toho je tady tzv. Impact investing. Fondy a akcie označované jako impaktové mají přímý dopad na zlepšování životního prostředí nebo řešení jiného společenského problému. Tato investiční strategie už je ovšem mnohem rizikovější, co se výnosu a rizika týče a je tak vhodná spíše pro zkušené investory.

Výnosnost a popularita ESG investic

Na otázku, zda udržitelné investice vydělávají víc nebo míň, než klasické se vedou složité debaty, ovšem ani jedné ze stran se nepodařilo dokázat ani vyvrátit tvrzení té druhé. V posledních letech se ESG dařilo prokazatelně lépe ovšem vždy platí, že výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Pojďme se podívat na 2 indexy, které jsou běžně využívány v ESG portfoliích a jejich srovnání s klasickými indexy (Index je ukazatel, který vyjadřuje hodnotu určité skupiny akcií nebo dluhopisů (např. index PX – akcie na Pražské burze, index S&P 500 – 500 největších firem v USA, index DAX – index 40 nejvýznamnějších firem v Německu, index MSCI World – největší firmy z celého světa.))

Index MSCI World x MSCI World SRI (zohledňující ESG)

ESG investice vývoj svět

Index MSCI USA x MSCI USA SRI (zohledňující ESG)

ESG investice vývoj USA

* Data a grafy MSCI