Dluhopisy

Do dluhopisů investujeme pomocí dluhopisových podílových fondů. Přímý nákup dluhopisů doporučujeme pouze u bezpečných státních dluhopisů, které ale nabízí nižší výnos nebo v malé míře do korporátních dluhopisů (toto ale může být velmi rizikové, a proto vždy doporučujeme důkladnou analýzu a konzultaci s nezávislým profesionálem)

Co je to dluhopis?

Cenný papír, který představuje právo držitele na splacení dlužné částky a úroků. Je to vlastně potvrzení o dluhu

Co je splatnost dluhopisu?

Doba, kdy musí být dlužná částka vyplacena na účet držitele dluhopisu

Co je úrok dluhopisu?

Cena, kterou musí dlužník zaplatit za to, že má od držitele dluhopisu vypůjčené peníze, obvykle se skládá z bezrizikové úrokové míry a prémie za riziko

Základní typy dluhopisů I. dělení

Kupónový dluhopis je typ dluhopisu, kdy úroky jsou držiteli vypláceny pravidelně například jednou za měsíc/za rok…

Diskontovaný dluhopis je typ dluhopisu, kdy úroky jsou držiteli vyplaceny jednorázově v době splatnosti dluhopisu spolu s celou dlužnou částkou

Základní typy dluhopisů II. dělení

Státní pokladniční poukázky jsou nejbezpečnější druh dluhopisů se splatností menší než 1 rok, financuje se jimi dočasný rozdíl mezi příjmy a výdaji do státního rozpočtu, mívají nižší výnosy podobné spořícím účtům, výnos z pokladničních poukázek se často považuje za bezrizikovou úrokovou míru

Státní dluhopisy jsou nejbezpečnější druh dluhopisů (ve většině případů) se splatností nad 1 rok, financuje se jimi schodek státního rozpočtu, mívají nižší výnosy

Korporátní dluhopisy jsou dluhopisy velkých stabilních a často nadnárodních firem, nabízí vyšší výnos než státní dluhopisy, důležitou roli zde hraje rating

Junk/špinavé/high yield dluhopisy jsou dluhopisy menších firem, které často nabízí velmi vysoké výnosy, je s nimi ale spojeno vysoké kreditní riziko (tyto dluhopisy jsou na českém trhu často nabízeny jako výhodná investice)

Co je to kreditní riziko?

Riziko, že dlužník nebude schopný svůj dluh splatit a držitel dluhopisu o své peníze přijde, hlavně u junk a některých korporátních dluhopisů

Co je to úrokové riziko?

Riziko, že se změní bezrizikové sazby a díky tomu se změní aktuální hodnota dluhopisu, hlavně u státních a korporátních dluhopisů

Co je to durace?

Ukazatel, který říká o kolik procent se změní hodnota dluhopisu, když se bezriziková úroková míra (sazby ČNB) změní o jedno procento (čím vyšší durace, tím vyšší úrokové riziko)

Co to je rating?

Hodnocení velikosti kreditního rizika velkou nadnárodní nezávislou společností, která se na tato hodnocení specializuje

Dělení dluhopisů podle ratingu

Investiční pásmo jsou stabilní společnosti s dobrým ratingem (AAA, AA, A, BBB)

Spekulativní pásmo jsou méně stabilní společnosti s větším rizikem – horším ratingem (BB, B, CCC, CC…)

Bez ratingu jsou malé firmy nebo firmy, které nechtěli za rating platit, považujeme automaticky za spekulativní pásmo