Investiční trojúhelník

Každý investor by měl pochopit základní vztah mezi výnosem rizikem a dostupností. Toto pravidlo platí univerzálně pro všechny investice. Čím vyšší výnos určitá investice nabízí tím vyšší riziko je s ní spojené nebo tím delší dobu musíme investici držet. Vždy na to pamatujte, pokud Vám někdo nabízí exkluzivní investice s obrovským výnosem a s „minimálním“ rizikem. Ve valné většině případů se jedná o nesmysl a jsou uváděny klamné nebo neúplné informace. Pravidlo investičního trojúhelníku platí bez výjimky.

investiční trojúhelník

Co je to výnos?

Je to objem peněz nebo velikost úrokové míry, kterou Vám investice za určité období vydělá

Co je to likvidita (dostupnost)?

Je to čas, za který jsme schopni z investice udělat znovu hotovost, a to bez výraznějších ztrát.

Co je to riziko (volatilita)?

Volatilita je nejdůležitější riziko pro investory s ST Consult
Volatilita znamená kolísání hodnoty investice, typické hlavně u akcií, ale může být i u dluhopisů či nemovitostí (jeden den můžu být 10% v plusu, druhý den 5% v mínusu)
Existuje velké množství dalších typů rizik, u jednotlivých typů investic, některá z nich budou popsána dále, ovšem tyto rizika jsou pro naše klienty už méně důležitá.