Jaký je rozdíl mezi investicí spekulací a spoření?

Při zhodnocování peněz je třeba rozlišit 3 základní pojmy investice, spekulace a spoření. Jako společnost ST Consult se věnujeme pouze investicím a spoření, nikdy ne spekulacím. Spekulace považujeme dlouhodobě za nevýnosné a také s nimi nemáme dostatečné zkušenosti.

Co je to investice?

Dlouhodobý nákup cenných papírů nebo jiného majetku, zpravidla na dobu delší než jeden rok, kterému předchází důkladná analýza dlouhodobého potenciálu investice. Investice je často vztažena k určitému budoucímu cíli, kterého chce investor dosáhnout.

Co je to spekulace?

Krátkodobý nákup a prodej cenných papírů nebo jiného majetku zpravidla na dobu kratší než jeden rok. Spekulant se snaží využít momentální situace na trhu ve svůj prospěch. Spekulace se provádí zejména za účelem rychlého zisku, kdy jsou spekulanti schopni vydělat až desítky procent ročně když jsou úspěšní, ale je spojena s velmi vysokým rizikem ztráty, často klidně i celého vkladu.

Co je to spoření?

Ukládání peněžních prostředků do nejbezpečnějších bankovních nástrojů (spořící účet, stavební spoření, termínovaný vklad…) s nízkým výnosem ale také téměř nulovým rizikem ztráty. Spořící