Plánované změny od roku 2024

Od roku 2024 zřejmě dojde k významným změnám, které se týkají doplňkového penzijního spoření.

Tak jak už tomu bývá, v mediálním prostoru se můžete setkat s různými informacemi, ale i nepřesnými fakty. Upřesněme si tedy, čeho konkrétně se změny budou týkat.

Co se plánuje?

Změna výše poskytnutého státního příspěvku

Státní příspěvek se zvyšuje z 230 Kč na 340 Kč/měsíčně. Ten získáte, pokud si budete spořit 1 700 Kč měsíčně.

Zvyšuje se minimální částka příspěvku účastníka, od které bude státní příspěvek poskytován, a to na 500 Kč měsíčně. K této částce získáte od státu 100 Kč.

Na státní příspěvek nebudou mít nárok důchodci

Novela zákona bude omezovat poskytování státního příspěvku důchodcům, kteří pobírají starobní důchod. Nově tedy budou moci využívat penzijní spoření pouze jako investiční program, ale nebudou mít nárok na státní příspěvek.

Prodlužuje se min. doba spoření na 10 let

Dosud platilo pravidlo minimální doby trvání smlouvy, to 5 let a minimálně do 60 let. Nově tak bude možné založit Doplňkové penzijní spoření s minimální dobou trvání na 10 let a s minimální dobou trvání do 60 let věku. V případě splnění této doby bude možné vybrat prostředky bez sankce.

Zřízení nového alternativního fondu v rámci Doplňkového penzijního spoření (DPS)

Penzijní společnosti budou moci zřídit a klientům nabídnout tzv. alternativní účastnický fond. Tento fond by mohl být rizikovější než stávající dynamické/akciové fondy v Doplňkovém penzijním spoření, protože nebude mít taková omezení do jakých aktiv investovat, což u stávajících fondů DPS je určeno.

Dlouhodobý investiční účet (DIP)

Další změna se má týkat vytvoření dlouhodobého investičního účtu (DIP). Dle dostupných informací se bude jednat v podstatě o konkurenční nabídku vůči stávajícím penzijním společnostem, jelikož ho budou moci zakládat banky, záložny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti apod. Tento produkt by měl být daňově podporován, tak jak známe nyní daňové úlevy např. u DPS (doplňkového penzijního spoření) a IŽP (investičního životního pojištění).

Daňové úlevy

Změní se i daňová podpora. Zákon už nebude stanovovat, kolik peněz a kde musíte posílat. Celkový limit na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří bude podle návrhu činit 48 000 Kč ročně na poplatníka (dnes platí limit 24 000 Kč na penzijní fondy a 24 000 Kč na životní pojištění)

Zaměstnavatel si může odečíst z daní částku do 50 000 Kč ročně na jeho zaměstnance. Tato částka zůstane zachována a bude možné ji využít i pro dlouhodobý investiční produkt.

Daňové zvýhodnění má klient dnes při úložce 1 000 Kč měsíčně, od roku 2024 vzroste na 1 700 Kč měsíčně. Majetek z jednoho produktu může být bez ztráty daňové podpory převeden na jiný produkt stejného typu pouze při zrušení staršího produktu.

V čem zatím jasno není:

  • ve sdělovacích prostředcích se objevila informace, že prostředky z penzijních produktů (Doplňkové penzijní spoření a Transformované penzijní fondy) nebude možno v 60 letech vybrat jednorázově, ale pouze roční rentou v trvání 10 let. Tato informace je neověřená a současný vládní návrh s tímto nepočítá.
  • Nelze říci, od kdy tyto změny začnou platit. Obecně se mluví o datu 1.1.2024, ale už teď se objevují zprávy, že změny mohou být spíše až od 1.7.2024.

Proto doporučujeme, abyste byli trpěliví, ale zároveň se u tuto oblast zajímali a zjistili si informace od svých finančních poradců.

telefon

S dotazy o státních příspěvcích k doplňkovému penzijnímu spoření volejte 775 739 001 nebo pište na info@stconsult.cz.

Zároveň vám můžeme vaše smlouvy aktualizovat a nastavit podle vašich potřeb.

Může vás zajímat:

Doplňkové penzijní spoření