Krátkodobé zhodnocení peněz: Uložte své peníze moudře.

Peníze. Každý je máme, a každý bychom chtěli, aby se nám množily. V současném finančním světě existují různé možnosti, jak dosáhnout tohoto cíle.

Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat.

1. Spořící účty

Spořící účet je jednou z nejjednodušších možností. Můžete si je představit jako moderní variantu staré dobré „prasátkové“ pokladničky, ovšem s tím rozdílem, že vám banka vaše úspory navíc zhodnocuje formou úroků. Úrokové sazby sice nebývají tak vysoké, ale v současné době banky nabízejí klientům úroky, které se pohybují kolem 4 – 5 % p.a.

Výhodou spořících účtů je jejich flexibilita a bezpečnost. Peníze máte kdykoliv k dispozici. Pokud tedy peníze potřebujete na pokrytí neočekávaných výdajů, spořící účty jsou přesně pro vás.

2. Termínované vklady

Termínované vklady na druhou stranu poskytují vyšší úroky, pokud se zavážete své peníze ponechat v bance určitou dobu. Je to skvělá možnost, pokud máte peníze, které v blízké době nepotřebujete, a chcete na nich vydělat více, než kolik byste dostali na spořicím účtu. Další výhodou je, že úrok z termínovaného vkladu je pevně stanovený na celou dobu vkladu, takže víte přesně, kolik na konci obdržíte.
 

3. Peněžní fondy

Pro krátkodobé investice můžete zvážit také peněžní fondy. Ty obvykle investují do velmi bezpečných a likvidních investičních nástrojů, jako jsou státní pokladniční poukázky, bankovní vklady nebo krátkodobé korporátní dluhopisy.

Úrokové sazby se obvykle pohybují v nízkých jednotkových procentech. Výnosy závisí na aktuálních tržních úrokových sazbách a typu aktiv, do kterých fond investuje.

4. Obligace

Krátkodobé obligace nebo dluhopisy s krátkou dobou splatnosti mohou také nabídnout slušné výnosy s nízkým rizikem, ale jejich likvidita může být nižší.
 

Každá z těchto možností má své výhody a nevýhody, takže je důležité zvolit tu, která nejlépe vyhovuje vašim finančním potřebám, cílům, toleranci rizika a časovém horizontu.

ZAVOLEJTE NÁM A MY VÁM PŘEDSTAVÍME JEDNOTLIVÉ MOŽNOSTI PODROBNĚJI!

VÍCE INFORMACÍ: 775 739 001