Získejte odpovědi na nejčastější otázky o životním pojištění! Zjistěte, na co vy, jako pojištěný, máte nárok a jaká máte práva.

životního pojištění právo

Pojištěný z životního pojištění má několik práv, která jsou důležitá pro ochranu jeho zájmů a spravedlivého zacházení s pojistnou smlouvou. Zde je přehled některých práv, která pojištěný obvykle má:

Právo na pojistnou ochranu:

Pojištěný má právo na plnění ze životního pojištění v případě, že nastane pojistná událost, jako je smrt pojištěného. Toto právo zajišťuje finanční ochranu pro rodinu a blízké osoby pojištěného.

Právo na informace:

Pojištěný má právo být informován o podmínkách a detailech své pojistné smlouvy. To zahrnuje informace o výši pojistného plnění, výši pojistného, platnosti smlouvy a dalších podmínkách. Právo na informace umožňuje pojištěnému lépe porozumět svému pojištění a spravovat ho efektivně.

Právo na změny:

Pojištěný má právo provádět změny ve své pojistné smlouvě v souladu s podmínkami a možnostmi danými pojišťovnou. Může například změnit výši pojistného, změnit příjemce nebo upravit dobu platnosti smlouvy. Toto právo poskytuje flexibilitu a umožňuje přizpůsobit pojistnou smlouvu aktuálním potřebám.

Právo na výběr příjemce:

Pojištěný má právo určit, kdo bude příjemcem finančních prostředků z životního pojištění v případě jeho smrti. Může vybrat člena rodiny, partnera, děti nebo jinou osobu, která bude mít prospěch z pojistného plnění. Toto právo umožňuje pojištěnému rozhodnout o finančním zabezpečení svých blízkých.

Právo na výplaty:

Pokud je smlouva o životním pojištění spojena s investiční složkou, pojištěný má právo na pravidelné výplaty nebo výplatu finančních prostředků z investičního fondu. Tato práva závisí na podmínkách a výkonnosti investice spojené se smlouvou.

Je důležité si uvědomit, že konkrétní práva pojištěného mohou být upravena podmínkami konkrétní pojistné smlouvy a platnými zákony. Při sjednávání životního pojištění je proto důležité pečlivě prostudovat smlouvu a poradit se s odborníkem, abyste plně porozuměli svým právům a povinnostem.

Pokud chcete vědět, jak správně nastavit vaše pojištění, zavolejte nám. Naši specialisté vám poradí!

Tel.: 420 775 739 001.

Užitečné odkazy:

Proč mít životní pojištění?

Jak správně nastavit životní pojištění?

Na co si dát pozor u životního pojištění?

Cena životního pojištění