Pořídili jste si fotovoltaickou elektrárnu? Pak si ji určitě nezapomeňte pojistit. Bez pořádného pojištění totiž můžete zůstat jak bez elektřiny, tak i bez peněz.

Tipy na pojištění fotovoltaiky

Naši poradci vám dají rady a tipy, abyste mohli být v klidu a svou investici jste měli řádně chráněnou. Fotovoltaiku totiž ohrožuje celá řada rizik, mezi které patří jak přírodní katastrofy, (jako je povodeň, krupobití, bouřka, požár) tak odcizení a vandalismus, a také technické poruchy.

Nabídky na pojištění fotovoltaiky se však liší. Důležitou roli hraje umístění fotovoltaiky, kde rozhoduje, zda se nachází na hlavní či vedlejší budově a také pojistné limity. Dále je nutné zvážit, na jakou pojistnou částku chcete mít svou investici pojištěnou. Pojistná částka by měla odpovídat nákladům na nákup a instalaci fotovoltaického systému, včetně panelů, střídačů a dalšího příslušenství. Zároveň by měla pokrýt náklady na opravu nebo nahrazení poškozeného zařízení.

Jaká rizika mohou u fotovoltaiky nastat?

Svou pozornost je potřeba věnovat i pojištěným rizikům a zvážit, jestli vaše smlouva kryje všechna rizika, která mohou nastat. Součástí smlouvy by pak mělo být i pojištění technických poruch či přepětí/podpětí. Některá pojištění mohou mít výluky nebo omezení, která by mohla ovlivnit vaše krytí v případě pojistné události.
Další bod, na který je potřeba si dát pozor je pojistné a spoluúčast. Pojistné je částka, kterou platíte za pojištění, spoluúčast je částka, kterou musíte zaplatit v případě pojistné události. Proto si zvolte takovou nabídku pojištění s přijatelným pojistným a spoluúčastí.

Pokud se chcete dozvědět více informací a mít váš fotovoltaický systém dobře pojištěný, zavolejte nám.
Rádi vám poradíme a vše vysvětlíme.