Připravili jsme pro vás aktuální čísla ze světa financí.

Chcete vědět více?

Ozvěte se, rádi vám vše vysvětlíme.

775 739 001

*Úvěr pro společenství vlastníků jednotek a bytových domů

**Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Informace o výnosu se týkají aktuální výše za uplynulých 12 měsíců. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí, vše probereme na osobním jednání. Nejedná se o investiční doporučení ani nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje. Prostředky v investičních fondech nejsou nijak pojištěny a aktuální hodnota investovaných prostředků se může u některých typů fondů výrazně měnit. Zpravidla také fondy účtují klientům poplatky za vstup a správu investice, avšak tyto poplatky by měla z dlouhodobého hlediska kompenzovat výnosnost, která při dodržení předem ujasněné strategie v závislosti na typu fondu dosahuje vyšších výnosů než na bankovních vkladech. Každý klient vyplní investiční dotazník, jehož prostřednictvím získáme informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic a jeho cílech a potřebách s investicí spojených. Na základě takto získaného investičního profilu (směřujícího k určení konzervativní, vyvážené nebo dynamické strategie) Vám zprostředkujeme investici do podílových fondů.