Informace o odměnách při zprostředkování DPS

Zprostředkovateli vzniká za zprostředkování smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nárok na odměnu. Tato odměna je vyplacena Penzijní společností, pro kterou Zprostředkovatel zprostředkoval uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Výši odměny Zprostředkovatele placené Penzijními společnostmi za zprostředkování doplňkového penzijního spoření najdete níže na odkazu jednotlivých penzijních společností. V této souvislosti Zprostředkovatel upozorňuje Zákazníka, že vázaní zástupci Zprostředkovatele jsou odměňováni z odměny placené Zprostředkovateli Penzijní společností. Uvedený střet zájmů je Zprostředkovatelem řízen způsobem popsaných v základních informacích o zprostředkovateli, popř. na https://www.stconsult.cz. Podrobné informace o uvedeném střetu zájmů a konkrétní výši odměny placené těmto osobám sdělí Zprostředkovatel na žádost Zákazníka.

Kromě odměny za zprostředkování smlouvy o doplňkovém penzijním spoření vyplácejí některé penzijní společnosti i průběžnou odměnu za dlouhodobou správu o Zákazníka a smlouvy o DPS. Způsob výpočtu odměny za průběžnou správu se liší u každé penzijní společnosti a je také součástí odkazů níže, kde je podrobně popsáno. Výše odměny je závislá mj. na objemu obhospodařovaného majetku (AuM) v účastnických fondech dané penzijní společnosti plynoucího ze smluv o DPS zprostředkovaných Zprostředkovatelem a jeho jednotlivými pracovníky (vázanými zástupci) a stanoví se procentem z objemu obhospodařovaného majetku, paušální částkou odvozenou od objemu obhospodařovaného majetku nebo procentem z poplatku penzijní společnosti za obhospodařování tohoto majetku. Některé z penzijních společnost mají nárok na vyplácení této odměny omezeno, resp. podmíněno věkem Zákazníka, objemem majetku (AuM) v zákaznickém kmeni pracovníka, objemem majetku na dané smlouvě o DPS či dobou účinnosti smlouvy o DPS.

Generali penzijní společnost, a.s.
Česká spořitelna, penzijní společnost, a.s.
Allianz penzijní společnost, a.s.
Uniqa penzijní společnost, a.s.
Conseq Penzijní společnost, a.s.
KB penzijní společnost, a.s.
NN Penzijní společnost, a.s.

Odměna za dlouhodobou správu u penzijních společností, které odměnu poskytují.

Poplatky, které mohou být Zákazníkovi v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením účtovány penzijní společností, jsou především:

• úplata za obhospodařování majetku v účastnických fondech
• úplata za zhodnocení majetku v účastnických fondech
• jednorázové poplatky za změnu strategie spoření, převod prostředků k jiné penzijní společnosti, pozastavení výplaty dávek, odeslání výpisu doplňkového penzijního spoření častěji než jednou ročně, jiný způsob výplaty dávky než vnitrostátním bankovním převodem, poskytování informací a provádění administrativních úkonů.

Konkrétní údaje o nákladech a poplatcích jsou zájemci poskytnuty v souvislosti s konkrétní smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a jsou uvedeny v příslušném statutu konkrétního účastnického fondu.