Inflace poslední dobou začíná rychle stoupat. Spousta lidí se zamýšlí nad tím, kam své peníze uložit tak, aby neztrácely svoji hodnotu. Abychom Vám pomohli se v tomto složitém prostředí zorientovat, připravili jsme pro vás na základě našich dlouholetých zkušeností spektrum těch nejvyužívanějších možností, které dokážou vaše peníze alespoň částečně uchránit před inflací. Neexistuje však jediné správné řešení. Každé řešení má svá rizika, a proto doporučujeme mít peněžní prostředky rozloženy mezi různé typy spořících a investičních nástrojů. Výběr záleží také na tom, jaké plány a za jakou dobu se svými penězi máte.

Termínovaný vklad/Stavební spoření
Nejbezpečnější nástroje, které nám sice nepomůžou peníze před inflací uchránit, ale alespoň zmírní její dopady, jsou termínované vklady a zejména klasické stavební spoření. Díky státní podpoře se stále jedná o zajímavý produkt, který je dobré využít. Ideální je využít uzavření bez poplatku,
s pravidelnou měsíční úložkou, ovšem na pevnou dobu min. 6 let.

Nemovitostní fondy
Nemovitosti jsou v České republice oblíbenou investicí, v dnešní době jsou ceny nemovitostí příliš vysoko pro běžného občana, navíc je malá nabídka. Dobrou alternativou jsou nemovitostní fondy. Přináší pravidelný výnos, který je tvořený z nájemného a růstu cen nemovitostí v portfoliu fondu, je schopen porazit inflaci a k propadům hodnoty dochází zřídka, mimo jiné také díky poměrně striktní regulaci. Proto jsou nemovitostní fondy vhodné pro konzervativní investory, kteří se bojí větších propadů své investice. Jednotlivé fondy se od sebe liší zejména v tom, jak jsou velké, jaký typ budov vlastní a jak moc jsou zadlužené, s čímž souvisí také výnosy pohybující se v rozmezí 3–6 % ročně.

Dluhopisové fondy
Vyšší výnos než na spořících účtech nalezneme také u dluhopisových fondů. Tyto fondy investují do dluhopisů velkých českých nebo světových korporací jako jsou Sazka, PPF, Vodafone, Volkswagen a podobně. Tyto velké stabilní firmy dokáží své závazky dobře splácet bez větších problémů a výkyvů hodnoty. Takováto dluhopisová portfolia zvládnou obstojně bojovat s inflací a přinášet výnos okolo 3–4 % s nízkým rizikem pro investora. Některé dluhopisové fondy je také možné velmi výhodně zkombinovat s termínovaným vkladem.

Vyhýbáme se dluhopisům státním, které dle nás nepřináší příliš zajímavé výnosy a zejména pak samostatným dluhopisům malých firem, které sice často nabízí velmi lákavé výnosy, ovšem je s nimi spojeno vysoké riziko, že o podstatnou část prostředků můžeme přijít.

ETF akciové fondy
Velmi dobrou ochranu před inflací představují akciové fondy. Akcie velkých světových firem dlouhodobě přinášejí velmi slušné výnosy mezi 6–10 % a jediné tak dokážou inflaci překonávat. S akciemi je spojeno riziko kolísání hodnoty investice a tak se nedoporučují pokud nejste krátkodobě ochotni akceptovat ztrátu a měli by se kupovat minimálně na dobu 10 let. Jako jedny z mála při správném nastavení dokáží akciové fondy peníze reálně zhodnotit, proto u nás také získávají na popularitě. Při investování do akcií jsou doporučovány i moderní ETF řešení od velkých světových správců, kde jsou výhodou nižší poplatky za správu.

Pokud chcete úspěšně bojovat s inflací investičními nástroji, kontaktujte svého finančního poradce, případně níže na chatu.