Před letní sezónou připravila pojišťovna Kooperativa výrazně vylepšené majetkové pojištění občanů. „Kromě navýšení většiny limitů plnění jsme řadou inovací podstatně posílili kvalitu pojistné ochrany a dále jsme například rozšířili asistenční služby o novou cykloasistenci,“ upozorňuje na nejdůležitější novinky Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru pojištění občanů v Kooperativě.

Cykloasistence zdarma získají noví i stávající klienti Kooperativy, kteří mají svůj majetek pojištěný ve variantě KOMFORT. A jak to funguje? V případě závady jízdního kola nebo nehody zavoláte asistenci, drobnější opravy technik zvládne na místě, s náročnější opravou vás odveze do servisu, domů nebo do jiného vámi určeného místa až do vzdálenosti 50 km. A cykloasistence pomůže třeba i v případě lehčího úrazu. Asistenční službu můžete využít i v zahraničí, a to do vzdálenosti 30 km od českých hranic. Limit plnění pro jeden asistenční zásah je 10 000 Kč, v případě nezletilé osoby dokonce 15 000 Kč. Vylepšení se dočkaly také majetkové asistenční služby, do kterých Kooperativa zahrnula nové řemeslné práce a rovněž zvýšila poskytované limity plnění.

Pojištění elektrokola proti krádeži

Pojištění kola proti krádeži

Kooperativa se také rozhodla zvýhodnit klienty, kteří využívají zabezpečení domácnosti a nemovitosti chytrými senzory − pohybovými, vodními či třeba kouřovými (jde o tzv. IoT produkty). „Toto moderní zabezpečení bereme jako prvek prevence před vznikem rozsáhlejších škod. Proto v případě, kdy pojištěné věci byly v době vzniku škody prokazatelně chráněny IoT produktem a škoda vznikla působením střeženého rizika, nebudeme při stanovení pojistného plnění uplatňovat spoluúčast,“ vysvětluje Tomáš Reitermann.

U pojištění nemovitostí ve variantě KOMFORT klienti nově získají automatickou ochranu i proti škodám způsobeným zhotovitelem při stavebně-montážních pracích. „Například vám dodavatel při stavbě lešení poškodí fasádu, nebo instalatér při výměně baterie rozbije umyvadlo a poškodí dlažbu, vyřešíte to z našeho pojištění,“ přidává další výhodu Tomáš Reitermann.

Pojištění domácnosti pak nově chrání i stavební součásti vně bytu, jako jsou například žaluzie, markýzy, pergoly, klimatizace nebo tepelná čerpadla. A vlastníci více nemovitostí určitě ocení, že jejich pojištění odpovědnosti z vlastnictví či držby nemovitostí, se nově vztahuje na všechny nemovitosti, které vlastní. To se vztahuje na všechny členy domácnosti.