5 nezbytných kroků:

1. Upozornit na nehodu výstražným trojúhelníkem a světly, pohybovat se v jejím okolí opatrně a v reflexní vestě.
2. Přivolat Policii ČR, a to vždy, i když nedojde k výrazné škodě na vozidle, nebo má řidič pocit, že se „vlastně nic nestalo“. Některé pojišťovny mají navíc povinnost hlásit událost střetu se zvěří přímo z místa nehody Policii ČR uvedenou v pojistných podmínkách, nenahlášení zmíněné události je důvodem k odmítnutí plnění.
3. Kontaktovat asistenční službu pojišťovny, upřesnit si s ní další postup a informace ohledně konkrétního pojištění, pokud si nejste s něčím jisti.
4. Vše náležitě zdokumentovat, vyfotit, možné je také natočit video.
5. Se sraženou zvěří nijak nemanipulovat, zbytečně se k ní nepřibližovat, vyčkat na příjezd policie.

V případě jakéhokoli podezření na vlastní zranění či poranění spolujezdců, by všem krokům mělo předcházet poskytnutí první pomoci a přivolání záchranné služby.
Kontaktujte nás, najdeme pro Vás nejlepší řešení.