Využijte příležitosti a investujte do komerčních nemovitostí s očekávaným výnosem za dobu 3 let až 10 % a bez vstupního poplatku (činí 3 %). Akce je časově omezena.

Výhody investování do nemovitostí

lklk

vbv

Graf vývoje výnosnosti investic do nemovitostí

* Investice do investičního fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. („Fond“) s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Fond může v souladu se svojí investiční strategií investovat do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech, případně do dalších aktiv. Bližší informace jsou uvedeny ve statutu a sdělení klíčových informací Fondu, které lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách www.teslainvest.cz a v listinné podobě v sídle TESLA investiční společnost, a.s., Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.Informace o výkonnosti Fondu se týkají očekávané budoucí výkonnosti za období investičního horizontu produktu Termín 3, tedy období 36 po sobě následujících kalendářních měsíců. Očekávaná budoucí výkonnost Fondu je počítána v CZK/Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů Fondu nejsou ve výpočtu výkonnosti zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Prognóza výkonnosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Informace o očekávané výkonnosti vychází ze scénářů výkonnosti za různých podmínek na trhu (negativních i pozitivních scénářů) a vyjadřuje charakter a rizika podílových listů Fondu.
Kontaktujte svého finančního poradce ST Consult nebo naši informační linku 730 190 222, kde vám poskytneme další informace. Máte skvělou šanci zhodnotit lépe své finanční prostředky, které znehodnocuje nejen inflace. Zavolejte nám.