Řady poradců společnosti ST Consult se rozšířily díky paní Mileně Musilové z Jihlavy o dalšího držitele mezinárodního certifikátu EFA, který je považován za nejvýše dosažitelnou a nejprestižnější evropskou kvalifikaci v oblasti finančního poradenství. Titul je velmi ceněn a získat ho není vůbec snadné. To dokládá i fakt, že v České republice se tímto titulem pyšní pouze 262 lidí. K úspěchu paní Musilové moc gratulujeme.