Začátek ledna = tradiční lednová konference společnosti ST Consult. Tentokrát se konala v pátek 5. 1. v moderních prostorách Kongresového centra Zlín. Vedení firmy si pro účastníky připravilo velmi zajímavý program plný novinek, zajímavých přednášek a užitečných informací. Samozřejmě, že nechybělo ani vyhodnocení nejlepších poradců a manažerů ze strany partnerů a především společnosti ST Consult. Pozici nejlepšího poradce se podařilo tento rok obhájit Honzovi Caudrovi, 2. místo obsadil Jan Kadlček a 3. místo Jarmila Šestáková. Nejúspěšnějším manažerem ST Consult se stala Veronika Caudrová, za ní na druhém místě skončil Tomáš Pavlica a třetí místo obsadila Monika Kadlčková. Jak je z výsledků patrné, manželským párům se tento rok v ST Consult mimořádně dařilo. 

🙂

 Nejen jim, ale i všem dalším, kteří měli tu čest postavit se na „bednu“ nebo byli jinak oceněni, srdečně gratulujeme…