Pomalu se stává tradicí, že vedle zaběhnuté lednové konference se scházíme i na podzim. Po létě si předáváme nejnovější informace z oboru a reagujeme na aktuální změny, kterých je tento podzim dostatek. A poněvadž obor finančního poradenství je velmi dynamický a nelze v něm polevit, protože jak říká klasik, „Kdo chvíli stál, již stojí opodál“, připravili jsme na páteční den poradcům ST Consult dva vzdělávací bloky. V dopoledním bloku jsme se podrobněji seznámili s našim novým obchodním partnerem společností Renomia. Ta se řadí mezi největší pojišťovací makléře v České republice. Odpolední blok byl zasvěcen novému sjednávači povinného ručení a havarijního pojištění, díky kterému získají klienti nabídku 9 pojišťoven i se smlouvou do 7 minut, dále pak problematice GDPR, což je nová legislativa EU, která od příštího roku významně zasáhne do ochrany osobních dat občanů a ovlivní i práci finančních poradců. V souvislosti s tím byl představen nový biometrický podpis, který klientům i poradcům ulehčí život a zbaví je zbytečného papírování. Závěr odpoledního bloku byl věnován novinkám v modelačním programu pro klienty a vyhodnocení měsíce září. Novinek a klíčových informací zaznělo během konference velké množství. Účastníci odcházeli obohaceni o nové myšlenky a postupy, které budou zavádět do praxe…