V minulém týdnu proběhla v krásných industriálních prostorách kongresového centra ve Starém Městě u Uh. Hradiště první “Svatomartinská konference”. Důvodem, proč jsme se všichni na konferenci sešli, byly připravované legislativní změny v oblasti financí. A protože vzdělávání a práce s aktuálními informacemi patří k hlavním pilířům systému práce poradců společnosti ST Consult, bylo potřeba připravované změny poradcům prostřednictvím workshopů a přednášek přiblížit. A nutno podotknout, že průběh celého dne byl na informace hodně bohatý. Krátce před půl desátou se rozezvučel pověstný zvoneček svolávající poradce. Po krátkém vstupu vedení společnosti a kulatém stole se na pódiu začali střídat jednotliví obchodní partneři, kteří přítomné seznámili s připravovanými novinkami. Tento blok byl přerušen jen svatomartinským obědem v podobě husy a vzorkem nového vína. Odpolední část programu byla vyplněna prezentacemi dalších partnerů a po nich následovalo legislativní okénko a diskuse nad změnami. Množství dotazů svědčilo o tom, že přítomné témata zaujala a ze společného setkání si odnesli množství cenných informací.