Protože vedení a pracovníci společnosti ST Consult podporují názor, že je nutné, aby firmy nemyslely jen na vlastní prospěch a snažily se chovat společensky zodpovědně, vznikl v roce 2009 Nadační fond ST Consult. Ten si klade za cíl podporovat nejrůznější aktivity, které přispívají k vytváření kulturních, humanitárních a duchovních hodnot, zejména pak projekty sociálně-zdravotního charakteru. V minulých dnech proto  v duchu této filozofie věnoval nadační fond Terezce Byrtusové z Deštné finanční částku 10 000 Kč na nákup zdravotních pomůcek.