Moderní technika a technologie změnily v posledních 80 letech výrazně život člověka. Doba se zrychlila, technologické novinky přicházejí raketovým tempem. Člověk počátku 21. století si již pomalu zvykl a bere novinky jako samozřejmou součást svého života. Toto tvrzení můžeme opřít o statistická data výzkumu, který porovnával, jak dlouho trvalo jednotlivým technologickým novinkám, než je začala používat 1 miliarda lidí. Zatímco u telefonu trvalo toto období skoro 110 let, televize už potřebovala „jen“ 49 let, mobil 22 let, internet 14 let, Facebook 7 let a smartphonům stačilo k dosažení této hranice jen 6 let. Moderní technologie pronikají i do oblasti finančního poradenství. Většina poradců si dnes již nedokáže představit komunikaci s klienty bez mobilního telefonu, e-mailu či možnosti sjednat smlouvu elektronicky. O svůj pohled na vliv techniky a moderních technologií na oblast finančního poradenství jsme požádali pana Ing. Jaroslava Trávníčka, ředitele společnosti ST Consult, která věnuje vývoji nových nástrojů a softwaru pro práci poradců velkou pozornost.

TRÁVNÍČEK_mala_150-150

Pane Trávníčku, v oblasti finančního poradenství se pohybujete již téměř 20 let. Dá se říci, že už jste toho hodně zažil. Jak se z vašeho pohledu změnila doba a používání softwarových (SW) nástrojů v oblasti finančního poradenství?

Velmi dobře si vzpomínám, jak jsme v 90. letech začínali s papírovými sazebníky a kalkulačkami a jakoukoliv změnu ve finančním plánu jsem musel ručně přepočítávat. Postupně se objevily první programy v excelu a nakonec to dospělo až po samostatné programy jednotlivých finančních společností. Se zrychlujícím se rozvojem technologií se softwarová podpora v oblasti poradenství zlepšovala, až dospěla do dnešní úrovně. Rozvoj technologií má ale i druhou stránku a tou je zvýšený nárok na podporu ze strany IT, myslím tím servis počítačů a zvyšující se náročnost obsluhy programů a s tím související vzdělávání. Tomu věnujeme také velkou pozornost a důraz. My ve společnosti ST Consult jdeme s obecnými trendy v oblasti technologií a snažíme se je v maximální míře využívat v poradenství tak, abychom poradcům zjednodušili práci a klientovi zkrátili čas, který potřebuje při nastavení cesty ke svým cílům v podobě třeba nového domu, renty v penzi nebo ochrany rodiny.

Říkáte, že jdete stejnou cestou, jako je obecný trend. Jak to tedy u ST Consult v oblasti technologií a softwaru vypadá?

Jak jsem již předeslal, začínáme v první řadě správou počítačů poradců. Ty totiž musí být nejen plně funkční, ale i bezpečné. Díky našemu unikátnímu STC panelu jsme schopni na dálku našim poradcům pomoci s jakýmkoliv technickým problémem v jejich počítači, a to kdykoliv během dne. STC panel umožňuje poradcům mít přehled o aktuálnosti programů (automatická aktualizace), umožňuje poradcům vstoupit do databáze svých klientů a zjistit info o jejich smlouvách. Kromě STC panelu disponuje ST Consult ještě dalšími 3 špičkovými SW produkty v rámci poradenských společností. Těmi jsou Kalendář+, modelační software Altera a eKukátko.

Kalendář+ ulehčuje život hlavně poradcům a manažerům a umožňuje plánovat schůzky a další aktivity u klienta, připomene poradci událost a je schopen předdefinovat obchodní potenciál u klienta. Manažerům pomáhá efektivněji řídit jejich týmy.

modelace-Altera-uprava_2

Modelační software Altera, to je taková naše „navigace ve financích“. Ta umí naplánovat nejvhodnější cestu klienta ke splnění jeho cílů v podobě např. vlastního bydlení, renty v penzi, zajištění peněz na studia dětí, vysněné dovolené či jiného životního cíle. Předností SW je jeho jednoduchost, vizualizace cesty a možnost měnit on-line jednotlivé parametry, takže klient vidí svůj výsledek hned a poradce nemusí složitě přepočítávat každou úpravu, tak jako v minulosti, kdy bylo potřeba až 20 samostatných kalkulaček, abychom se dobrali ke stejnému výsledku.

ekukatko-uprava_2

eKukátko je elektronický šanon, který umožňuje klientům mít neustálý náhled na svoje smlouvy (máme i mobilní aplikaci), nahrát si v el. podobě důležité dokumenty (pas, účtenky) na jedno místo a nemuset je hledat, dostávat upozornění v případě vzniku dluhu na smlouvách, nastavit si vlastní upozornění, případně získat informaci o nejlevnějším benzínu v okolí bydliště. eKukátko dokáže sledovat i příjmy a výdaje v domácnosti. Tímto způsobem je klient schopen ušetřit nejen peníze, ale i čas. Navíc získá ve financích řád a tím i klid do života.

Co přinášejí tyto softwarové nástroje poradcům?

Pro poradce to znamená, že se musí „sžít“ s technikou a brát počítač jako výrobní nástroj, který je potřeba udržovat a profesionálně se o něj starat (antivirová ochrana, záloha, čistění systému). Za druhé se poradci musí neustále vzdělávat (nejen po stránce produktové, ale i technické). Na druhou stranu mají díky podpoře možnost se obrátit kdykoliv na firemní IT specialisty, kteří jim pomohou technický problém vyřešit. Důležité je i to, že pokud vše funguje, šetří to poradcům čas a peníze. Práce se totiž zrychluje a díky systému nemusí poradci na všechno myslet. S modelačním softwarem Altera jsou poradci schopni pracovat až 3x efektivněji. Když to shrnu, tak softwary pomáhají manažerům při řízení obchodních týmů, poradcům při obchodování a při budování vztahu se zákazníky (CRM) a odhalují také obchodní potenciál u klientů.

A jaké jsou výhody pro klienty?

Klienti ST Consult získali díky eKukátku velmi zajímavý nástroj, pomocí kterého si zajistí pořádek ve svých financích a mají důležité dokumenty (nejen smlouvy) neustále po ruce. Modelační software Altera jim zase naplánuje velmi jednoduše cestu ke splnění jejich cílů. Díky tomu, že při jednání mohou aplikovat metodu ukaž-dokaž, získají lepší jistotu ve svém rozhodnutí. Klienti se také mnohem lépe vyznají ve svých financích, vědí, za co platí a co mají ošetřeno, a vědí, jaké cíle si v životě chtějí splnit. Vedle peněz jim výše uvedené nástroje šetří i čas (nemusí hledat dokumenty), protože mají vše dostupné kdykoliv z mobilního telefonu a nic nemusí hledat.

Troufáte si odhadnout, kam bude směřovat vývoj technologií v budoucnosti?

Domnívám se, že v budoucnu ještě více poroste význam cloudových úložišť a důraz na mobilnost a dostupnost dat z kteréhokoliv zařízení, které má přístup k internetu. Proto, pokud se v ST Consult pustíme do nějakého projektu, jehož součástí je software, myslíme už od začátku na jeho použití i v tabletech a v mobilních telefonech. Uvědomujeme si také, že vývoj jde neustále kupředu. To, co je dneska top produkt, může být za rok již překonané. A proto klademe důraz na neustálý vývoj a rozvoj nás i techniky, do kterého ročně investujeme stovky tisíc korun. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že osobní „lidský“ přístup poradců ke klientům nikdy technologie nenahradí, a proto na něj klademe velký důraz a dbáme o jeho rozvoj. Vůči klientům chceme vystupovat jako preventisté, tzn. dopředu klientovi naplánovat jeho cestu vedoucí ke splnění životních cílů. Navíc se na život klienta díváme v širších souvislostech, stejně tak, jako když navštívíte lékaře, který praktikuje celostní medicínu. To je naše celostní poradenství Altera.

Pokud se vám vize našeho poradenství zalíbila nebo vás zaujaly informace o našich softwarových nástrojích, kontaktujte mne na telefonu 777 944 277. Rád si s vámi sjednám schůzku.