V minulém týdnu jsem narazila na pojem finanční svoboda. Ne že bych termín finanční svoboda nikdy neslyšela, zaujalo mne to v kombinaci s dalším textem na plakátu. Psalo se tam, že jde o hru – vzdělávací kurz, určený pro lidi ve věkovém rozmezí 12 až 100 let, díky kterému se účastníci naučí lépe hospodařit se svými penězi. Co tedy Finanční svoboda je, jsem se zeptala Petra Matušáka ze společnosti ST Consult (www2.stconsult.cz).

Jak byste stručně charakterizoval Finanční svobodu?

Finanční svoboda je desková hra – vzdělávací kurz, díky kterému se mohou účastníci naučit lépe hospodařit se svými penězi. Za hlavní přednost považuji, že informace získají účastníci zábavnou formou, hodně se toho dozví v poměrně krátké době a pak hlavně, že informace získané ze hry mohou použít v reálném životě a tím se vyvarují chyb, které by je stály spousty peněz.

Můžete nám popsat, jak hra probíhá?

Hra je založena na tom, že se hráč jako finanční poradce stará o rodinu. Cílem hry není vyhrát nad svými spoluhráči, nýbrž splnit svým klientům, fiktivní české rodině, všechny jejich cíle – např. dovolenou. Rodina má určité příjmy, výdaje a prochází životními událostmi, které musí řešit (např. vyhoření). Každý hráč přemýšlí a reaguje jinak a díky tomu se hráči obohacují o své myšlenky a zkušenosti navzájem.

Co všechno se tedy hráči během hry-kurzu naučí? Můžete být konkrétnější?

Tak např. se hráči mimo jiné dozví, zda umí rozlišovat dobré a špatné investiční příležitosti nebo jestli dokážou používat správné produkty v pravou chvíli. Ověří si, jakým způsobem se dá zajistit dost peněz na prožití důstojné penze, jestli má smysl „utrácet“ peníze za pojištění, zda je lepší krátká nebo dlouhá hypotéka, zjistí, jak si lépe ochránit svůj majetek a mnoho dalších otázek z běžného života. Díky hře si také můžete vyzkoušet udělat rozhodnutí, která by vás v reálném životě mohla stát desítky či stovky tisíc korun.

A není to jen hra, která mi v reálném životě nic nepřinese?

Jak už jsem řekl v úvodu, celá hra je založena na reálných datech. Proto všechny zkušenosti získané ve hře můžete promítnout do reálného života. V tom vidím velkou výhodu Finanční svobody.

A pro koho je hra určená? Není nutné mít ekonomické vzdělání?

Naučit se rozumět lépe svým financím mohou lidé ve věkovém rozpětí 12 až 100 let. A ekonomické vzdělání či zkušenosti s financemi nejsou potřeba.

Děkuji za rozhovor

Petra Svobodová

V případě, že máte zájem si Finanční svobodu vyzkoušet a naučit se hospodařit se svými penězi, kontaktujte pana Petra Matušáka na tel.: 777 562 635 nebo na e-mailu: petr.matusak@www2.stconsult.cz. a zjistěte kdy a kde se bude konat další kurz. Všechny zájemce srdečně zveme.