V době kdy se řada finančních poradců rozhoduje jak dál se svým businessem, kdy váhají, zda jít cestou spolupráce se společnostmi typu MLM nebo broker pool a přemýšlí nad tím, jak zákon o regulaci zasáhne do jejich života, přichází společnost ST Consult s novým řešením pod značkou Altera 

Altera je značka pro celostní finanční poradenství budoucnosti, které představuje „zlatou“ střední cestu a je alternativou pro všechny, kteří hledají klidný přístav, kde mohou zakotvit a mít co nejlepší podmínky pro klienta, sebe samotného či svoji manažerskou práci. Jedinečnost Altery tkví v tom, že se dívá na poradenství v širších souvislostech a tím přináší výhody nejen klientům, ale i poradcům a manažerům. Jim například umožňuje dosáhnout až 3x vyšší efektivity práce.

Na další výhody Altery pro poradce a také přednosti pro klienty jsme se zeptali výkonného ředitele společnosti ST Consult pana ing. Jaroslava Trávníčka.

Jak vznikla myšlenka vytvořit značku Altera?

Altera je výsledkem desetiletých zkušeností společnosti ST Consult na poli finančního poradenství. Právě ty společně s dlouhodobou vizí společnosti vedly k myšlence vytvořit celostní finanční poradenství budoucnosti, které bude mít svoji značku. Tak vznikla Altera.

V čem je vize Altery jedinečná?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, základní výhodou Altery je, že se dívá na finanční poradenství celostně a v širších souvislostech. Předností je i fakt, že Altera nabízí alternativu mezi dvěma póly, které se projevují ve finančním poradenství – MLM a broker pool. Spojuje totiž základní výhody obou do jednoho kompletu a přináší jedinečné poradenské a manažerské nástroje.

A co přináší Altera poradcům?

Těch přínosů pro poradce je celá řada. Především jsou to nové možnosti profesionálního poradce, který poskytuje poradenství v širších souvislostech. Máme zkušenost, že poradci, kteří získali certifikát Altera, jsou pomocí nových špičkových nástrojů schopni dosáhnout až 3x větší efektivity práce u klientů. Díky tomu se jim zvyšuje produktivita a s tím spojená odměna. Vyšší efektivita pak vede k tomu, že poradci mohou mít více volného času, který využívají pro své koníčky nebo se věnují své práci a dosahují vyšších výdělků. Další výhodou je, že pomocí modelačního softwaru Altera poradci poměrně jednoduchým způsobem sestaví klientovi finanční plán (jakousi finanční mapu životních cílů), jenž je jednoduchý a pro klienta lehce pochopitelný. Tím pádem odpadá složité a zdlouhavé vysvětlování a navíc jakékoliv úpravy plánu (částek) dle přání klienta jsou okamžitě vidět. Svou práci a řízení vztahů se svými klienty si poradci plánují pomocí tzv. Kalendáře+. Jedná se o aplikaci CRM, kterou jsme si nechali vyvinout na míru a propojili jsme ji s informacemi o klientech, které mají poradci dostupné na našem interním portále. Kalendář+ slouží manažerům i k řízení týmů. Samozřejmostí je dokonalé zázemí v podobě back officu, IT oddělení, call centra, marketingu, specialistů, analytika a bezplatného produktového a obchodního vzdělávání. Toto vše společně s dalšími přednostmi značky Altera poradcům přináší větší finanční i pracovní jistotu v nynějším legislativně nejistém prostředí.

Jak si vysvětlujete tu efektivitu?

Jednoznačně propracovaným systémem práce, do kterého jsme zapojili promyšlené softwarové nástroje, za které by se nemusely stydět ani velké bankovní instituce a jsou inspirující i pro konkurenci.

Jakým přínosem je Altera pro klienta?

Hlavní přínosy Altery pro klienty vidím v dobře naplánované cestě klienta k jeho cílům (v podobě např. vlastního bydlení, našetření peněz na studium dětí…) a v tom, že vystupujeme jako preventisté. Tzn., že chceme, aby nás klienti vyhledávali ne až v době, kdy se jim stane nepříjemná událost, jako v případě doktorů, kam většina lidí chodí, až je něco bolí, ale mnohem dříve. A třetí výhoda Altery pro klienty tkví v používání jedinečných softwarových nástrojů, kterými jsou například již zmíněný unikátní modelační software Altera a také elektronický šanon eKukátko. eKukátko umožňuje klientům mít neustále náhled na svoje smlouvy (i pomocí telefonu a tabletu), umí upozornit klienta v případě, když nemá uhrazenu platbu a na smlouvě vznikl dluh. Klienti mají k dispozici i tzv. platební kalendář, v němž vidí, kdy mají co platit a podle toho si mohou plánovat výdaje financí. eKukátko nabízí ještě mnohem více výhod.

A co vzkážete našim čtenářům závěrem?

Protože chceme rozšiřovat vizi Altery i do dalších regionů Moravy a Čech, hledáme v regionech schopné manažery a poradce, kteří se ztotožní s naší vizí poradenství a systémem práce, díky kterému mohou pracovat mnohem efektivněji. Pokud se vám vize našeho poradenství zalíbila nebo si o ní chcete promluvit, rád si s vámi sjednám schůzku. Kontaktujte mne, prosím, na telefonu 777 944 277. K dispozici jsou vám také internetové stránky www.stconsult.cz nebo http://kariera.stconsult.cz. Budu se těšit na setkání.

Děkuji za rozhovor.