E-shop Kontakt eKukátko

Sponzoring a Nadační fond STC

Vedení a pracovníci společnosti podporují názor, že je nutné, aby firmy nemyslely jen na vlastní prospěch a snažily se chovat společensky zodpovědně. Z tohoto důvodu vznikl v roce 2009 Nadační fond ST Consult, který si klade za cíl podporovat hmotnou i nehmotnou formou iniciativy a aktivity, které přispívají k vytváření kulturních, humanitárních a duchovních hodnot, zejména pak projekty sociálně-zdravotního charakteru. Existence nadačního fondu přináší výhody také spolupracovníkům společnosti ST Consult, s. r. o. Ti mají v případě nenadálé životní situace (úraz, dlouhodobá nemoc) možnost získat určitou finanční částku, která jim pomůže překonat krizové období.

V roce 2010 se Nadační fond ST Consult mimo jiné zapojil do projektu Adopce na dálku, který realizuje Arcidiecézní charita Praha, když podpořil částkou 8 000,- Kč desetiletého chlapce v Zambii. Díky této podpoře bude mít chlapec možnost chodit do školy, získat vzdělání, a tím pádem i šanci na lepší práci a život. Zapojení se do projektu Adopce na dálku je jen jednou částí sponzorských aktivit nadace. Další částí je pokračování v již dříve započatém sponzoringu mateřských škol a speciálních mateřských škol, který podporuje také společnost ST Consult, s. r. o., popřípadě foto prezentace_blogsponzoringu jednorázových aktivit, o nichž se nadační rada domnívá, že jsou prospěšné – např. v roce 2010 uvolnění částky 10 000,- Kč na pomoc Haiti, v roce 2011 dar 10 000,- Kč humanitární organizaci ADRA na pomoc Japonsku. Od července 2011 se firma ST Consult podílí prostřednictvím manažera Petra Šedivého na sponzorování žákovských družstev házené TJ Jiskra Otrokovice nebo na podpoře hasičského družstva dorostenek prostřednictvím Josefa Gregora (2012). Na podzim roku 2011 se spolupracovníci firmy zapojili také do projektu, jehož cílem je záchrana a obnova historické podoby tvrze v Kurovicích – jedinečné památky ze 13. století. Spolupráce pokračuje i v roce 2012, kdy se uskutečnilo jarní setkání v Kurovicích. V rámci oslavy devátých narozenin společnosti ST Consult byl věnován v roce 2013 finanční dar malé Adélce Zolmanové z Vlčnova, která trpí od narození těžkou nemocí. V roce 2013 jsme také podpořili účast hasičů z Vlčnova na mezinárodních závodech ve Francii a oddíl FK Popovice. Neziskové projekty podporuje nejen společnost ST Consult, ale v mnoha případech i samotní konzultanti, jako např. Jan Caudr, který se stal držitelem Zlatého kříže 2. třídy za 120 odběrů krve.

Také rok 2014 byl bohatý na sponzorské aktivity. První akci, kterou ST Consult v roce 2014 podpořil, byl v dubnu pořádaný benefiční koncert v Uherském Hradišti pro nemocné děti, který organizoval Nadační fond dětské onkologie KRTEK, jenž úzce spolupracuje s Klinikou dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Společnost ST Consult podpořila tuto akci darem v podobě reklamních předmětů. O měsíc později se společnost ST Consult zapojila prostřednictvím Nadačního fondu ST Consult do charitativního projektu s názvem Benefice pro Báru. Ten se benefice pro baruuskutečnil Golf resortu Jezera v Ostrožské Nové Vsi a jeho smyslem bylo podpořit příspěvky firem a dražbou předmětů sedmiletou Báru z Huštěnovic, která trpí spinální svalovou atrofií a je odkázána na dýchací přístroj a plnou péči jejich nejbližších. Celá akce byla velmi úspěšná a díky daru firem a dražbě uměleckých předmětů se povedlo vybrat téměř 100 000 Kč, které rodina Báry použila na nákup speciálního vozíku a speciálního koupacího lehátka. Nadační fond ST Consult věnoval na nákup vozíku částku 5 000 Kč. K tradičním projektům, které podporuje Nadační fond ST Consult, patří i projekt Adopce na dálku. Kromě toho podpořil nadační fond prostřednictvím výtěžku z tomboly, která se uskutečnila v rámci narozeninových oslav 10. výročí založení firmy ST Consult, dva handicapované mladé michal brezinachlapce. Michal Březina z Medlovic a Josef Húsek z Veselí nad Moravou obdrželi každý 12 500 Kč na nákup zdravotních pomůcek, které jim ulehčí život. A protože máme rádi i sport a kulturu, podpořili jsme v roce 2014 první ročník bikemaratonu s názvem Komenského 50 a návrat hudební formace 4fo3 neboli „čtyři fotři“. Vedle firmy ST Consult a nadačního fondu se snaží pomáhat i samotní konzultanti a manažeři firmy. Tak například finanční konzultant Antonín Stašek věnoval na činnost mladých hasičů v Košíkách finanční dar ve výši 5 000 Kč, který bude použit na provozní náklady spojené s činností mladých hasičů.

 

Přehled aktivit:

2010

 • Adopce na dálku – zapojení se do projektu
 • SOS Haiti – Člověk v tísni – částka 10 000 Kč

2011

 • SOS Japonsko – poskytnutí daru 10 000 Kč
 • sponzoring žákovských družstev házené TJ Jiskra Otrokovice
 • sponzoring MŠ Kostelany nad Moravou, Velehrad
 • zapojení se do projektu na záchranu a obnovu historické podoby tvrze v Kurovicích

2012

 • Adopce na dálku – pokračování v projektu
 • jarní setkání na tvrzi v Kurovicích
 • Advent plný andělů – podpora akce
 • podpora družstva hasiček z Kuželova (dorostenky)

2013

 • Adopce na dálku – projekt pokračuje i v tomto roce
 • sponzoring fotbalového oddílu FK Popovice – postup do vyšší soutěže
 • podpora družstva hasičů – obec Vlčnov
 • Advent plný andělů – podpora akce
 • sponzorský dar Adélce Zolmanové ve výši 9 500 Kč

2014

 • Adopce na dálku – pokračuje spolupráce s ADCH Praha
 • benefiční koncert v Uherském Hradišti pro nemocné děti
 • Benefice pro Báru – 5000 Kč
 • handicapovaní mladí chlapci – Michal Březina z Medlovic a Josef Húsek z Veselí nad Moravou – každý 12 500 Kč
 • Komenského 50 a návrat hudební formace 4fo3
 • mladí hasiči v Košíkách

2015

 • Adopce na dálku – pokračujeme ve spolupráci s ADCH Praha

 

2016